1f CỘT SCRUNCHIES
2f CỘT, KẸP TÓC NƠ
3f BANDANA
4f KHẨU TRANG
5f BĂNG ĐÔ TÓC